Ochrona danych osobowych

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy że:

administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Ślusarsko Spawalniczy Konstrukcje Stalowe Wrocbud II Łukasz Łabinowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ceglanej 8.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informujemy, że wdrożyliśmy środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: .

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
• w celu odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy
• w celu przygotowania oferty
• w celu zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszą ofertą
• w celu realizacji zlecenia na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy
• w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi
• w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń
• w celu działań marketingowych i reklamowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może okazać się niezbędne m.in. do przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy czy też rozpatrzenia reklamacji. Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie, mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia (np. zlecenia transportu), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. A także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługującym i utrzymującym naszą sieć komputerową.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów ich przetwarzania, lub do czasu odwołania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody. Jeśli konieczne jest przestrzeganie obowiązków przechowywania, okres przechowywania określonych danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celów przetwarzania.

Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Na życzenie w każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych, jakie zostały u nas zapisane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r..

Szanujemy prywatność każdej osoby i dokładamy wszelkich starań, aby zachować pełne bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych

O nas

Jesteśmy przekonani, że solidność i precyzja gwarantuje satysfakcję naszych klientów

KONSTRUKCJE STALOWE WROCBUD II SP. Z O.O. SP. K.
ul. Ceglana 8
51-505 Wrocław
Właściciel: Łukasz Łabinowicz

E-mail:

Tel. +48 696 045 359

Godziny pracy

  1. Pon-Pt: 7.00 - 17.00